ورود به سیستم
*اطلاعيه*با توجه به مطرح شدن موضوع پايين تر بودن تعرفه خطوط 5000 نسبت به ساير اپراتورها ازسوي برخي ازکاربران، اين شرکت اقدام به اضافه نمودن خطوط5000 به صورت رايگان( تعرفه ارسال78) به مشترکين خود کرده است. شماميتوانيد براي ثبت درخواست خود باشماره 03516228444 تماس حاصل نماييد. *گروه مهندسين اس ام اس نگار*